Các thiết bị điện gia đình trong khi sử dụng có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào, những sự cố này nếu không được xử lý kịp thời nhanh chóng hoặc xử lý hiệu quả thì không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong quá trình sử dụng các thiết bị điện gia đình, chính các thành viên trong nhà cũng góp phần vào việc đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện và người sử dụng bằng cách tuân thủ 11 chú ý sau:

1. Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Phải lắp đặt trên dây pha; khuyến khích lắp đặt thiết bị bảo vệ đóng cắt đồng thời cả dây pha và dây trung tính.

- Chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ:

          + Phải phù hợp với công suất sử dụng.

          + Phải có nắp đậy che kín phần mang điện.

- Phải lắp đặt thiết bị ở đầu dây cấp điện chính và các nhánh rẽ ở các tầng nhà.

- Khuyến khích lắp đặt thiết bị chống rò điện. đặc biệt vùng ngập nước.