1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FOCUS VIỆT NAM

Địa chỉ: BT 38 Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

2. Kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư ngành nước:

- Năm 2018: Chuyên cung cấp vật tư ống và phụ kiện nhựa, thiết bị vật tư cho ngành cấp thoát nước.   - Năm 2019: Chuyên cung cấp vật tư ống và phụ kiện nhựa, thiết bị vật tư cho ngành cấp thoát nước

- Năm 2020: Chuyên cung cấp vật tư ống và phụ kiện nhựa, thiết bị vật tư cho ngành cấp thoát nước

3. Tổng số lao động hiện có: 13 người.