LED Light Source

Đèn LED bulb hiệu chỉnh Opple


SKU: EH567412

Đèn LED bulb hiệu chỉnh Opple

Lợi ích:

– Kiểm soát dễ dàng bằng cách chuyển đổi và không cần bất kỳ ứng dụng hoặc điều khiển từ xa.
– Có tuổi thọ cao hơn 20 lần so với bóng đèn sợi đốt, lên đến 20 năm tuổi thọ
– Tiết kiệm 85% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt, 40% so với bóng đèn CFL

Tính năng, đặc điểm:

– Thay đổi CCT từ 6000K đến 3000K và 4000K bằng cách bật / tắt?
– Tuổi thọ dài, cài đặt và quên
– Năng lượng điện tử